پیچک ( صنم نافع )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- اثار صنم نافع در نمایشگاه کتاب امسال 1395
- ارزشش را نداشت چشمانت(صنم نافع)
- آسمان بد گرفته و افسوس،این هوایم ( صنم نافع )
- می ایستد روی سکوت شعر( صنم نافع )
- برای کودکی هایت شبیه ِ عروسک مدتی دلخواه بودم( صنم نافع )
- همه ی شهر من انگار به تو معتادند ( صنم نافع )
- حفظ کن فاصله را تا به تو عادت نکنم( صنم نافع )
- از کوچه ی بن بست می آیی ( صنم نافع )
- هق هق زدن هایم ارادی نیست ( صنم نافع )
- وسط شعر مجوز بده تا گریه کنم ( صنم نافع )
- رنگِ اندوه، به چشمان ترَت می آید( صنم نافع )
- می ترسم از حکمِ نگاه ِشب( صنم نافع )
- در آسمان ها زندگی کردیم ( صنم نافع )
- نگراني براي ماهي ها ،نگراني براي گلدانت ( صنم نافع )
- می ترسم از حکمِ نگاه ِشب ( صنم نافع )
- یاد آوری کن جایگاهم را ( صنم نافع )
- بابا مرا میان همین کوچه گم کن وُ( صنم نافع )
- بايد دو قطره اشک از چشمم بريزد ( صنم نافع )
- بگذر از عشقم ،رهایم کن که ماندن زور نیست ( صنم نافع )
- چهره ام را لا به لای جمعیت نشناختی( صنم نافع )
- کاش با مرگ من این بازی عوض می شد ( صنم نافع )
- بیخود به چشمهای تو ماتم نمی زند( صنم نافع ) ...
- دیشب تمام ِ شهر را بی تو ( صنم نافع )
- فقط انگار در این شهر دلِ من دل نیست !( صنم نافع )
- دلشوره دارم امشب از ، عطرِ تن وُ پیراهنت ( صنم نافع )
- تو اگر قرباني شعرم شدي( صنم نافع )
- وقتي به عمقِ باورِ قسمت رسيدم( صنم نافع )
- فضاي پشت شيشه سرد و تاريکه( صنم نافع )
- بدون ِ هدف پيش ِ چشماي تو... ( صنم نافع )
- انديشه هاي رنگي ام در ازدحامت دود شد ( صنم نافع )
- به قول خودت قصه ی ما دو تا ، فقط لحظه های ( صنم نافع )
- خيرِ من در اين اگر باشد که مجنونت شوم( صنم نافع )
- انتخابت را بکن ، با او برو، از من سر َست ( صنم نافع )
- شوک بده ترسم بريزد، زود تر..آماده ام !( صنم نافع )
- منطقي رفتار کن با روحِ بيزار از بهار ( صنم نافع )
- مرا بيرون کن از دنيات، بي زحمت همين امشب(صنم نافع )
- اگر با من نباشي آسمان را هم نمي خواهم ( صنم نافع )
- خواست تا از دلِ خود بر دلِ من پل بزند( صنم نافع )
- باز هم نقش تو در روياي من تغيير کرد( صنم نافع )
- مي شويمت از دامنم، اي لکّه ي ننگين من ( صنم نافع )
- من از رفتن به سمت کوچ اجباري نمي ترسم( صنم نافع )
- عجب جان مي کنم هر سال ، از تاريخِ دلگيرم( صنم نافع )
- ديشب استاد ِ ازل بالا سرِ من تار زد ( صنم نافع )
- نشسته ام وسط ِ عاشقانه اي بي رحم ( صنم نافع )
- زندگي ! تسليم .... من دارم به آخِر مي رسم ( صنم نافع )
- با من اگر بود اي غزل دنيا نمي آوردمت( صنم نافع )
- ذهن من وقتي که درگير خيالي مي شود ( صنم نافع )
- می گفتم از این درد اگر لال نبودم !( صنم نافع )
- توی آغوش تو مثل جسدی عریانم (صنم نافع)
- يک زن از عشق تو جان داد، ولي خاک نشد( صنم نافع )
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد